Dokumentacja

squareOpracowanie dokumentacji technicznej,

Opracowanie dokumentacji technicznej w ADP Projekt to zebranie dokumentów zawierających wszystkie niezbędne dane techniczne, wymagane do rozpoczęcia inwestycji budowlanej. Dokumentacja techniczna posiada dwie części:

  • założenia techniczno – ekonomiczne – zawierające ogólną koncepcję rozwiązania bez szczegółów
  • projekt techniczny – tutaj uściśla się szczegóły, rysuje otwory okienne, drzwiowe, podaje się wymiary i obliczenia

W skład dokumentacji powinny wchodzić:

Dokumentacja opracowana przez ADP projekt zawiera:

  • obliczenia i projekty na podstawie których wykonuje się budynek, obiekt lub instalację
  • kosztorys

Dokumentacja techniczna powinna przedstawiać obiekt budowlany, który ma powstać, lub który ma ulec zmianom po wykonaniu robót budowlanych.