Świadectwa energetyczne

Z ramienia inwestora nadzorem budowlanym zajmuje się głównie kierownik budowy. Jego powołanie jest niezbędne, aby zabezpieczyć właściwy przebieg prac budowlany.

Oferujemy usługi z zakresu szeroko pojętego nadzoru budowlanego na terenie Siedlec, Łukowa oraz okolicznych miejscowości.

Posiadamy wszelkie uprawnienia konieczne do przyznawania świadectw energetycznych. To dokument zawierający oceny charakterystyki energetycznej danego przedsiębiorstwa lub obiektu. Przeprowadzenie audytu w danym obiekcie przyczynia się do redukcji kosztów, a one wiążą się z eksploatacją. Audyt określa zapotrzebowanie energetyczne danego przedsiębiorstwa albo budynku.

Zgodnie z dyrektywą 2002/91/WE, wydaną dnia 16.12.2002 r. przez Parlament Europejski oraz Radę, audyt, zakończony wystawieniem świadectwa, powinien zostać przeprowadzony w każdym budynku, niezależnie od tego, czy jest on nowo wybudowany, czy funkcjonuje od wielu lat. Przeprowadzanie audytów jest wymagane w przypadku przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznych, a także nieruchomości, które są przeznaczone na sprzedaż lub wynajem.

Wprowadzenie obowiązku posiadania przez przedsiębiorstwo świadectwa ma za zadanie nakłonić ich do prowadzenia swojej działalności najmniej szkodliwie dla środowiska oraz do oszczędności energetycznych.

swiadectwo-picture-first swiadectwo-blank-first

Wynika to z tego, że w budynkach, w których przeprowadzany jest audyt, wskazuje się miejsca, w których dochodzi do marnotrawstwa, co jest przyczyną zmian niektórych procedur. Dobrze jest pamiętać, że audyty energetyczne są nie tylko obowiązkiem narzuconym przez prawo, ale także szansą na wygenerowanie sporych oszczędności.

square Świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zwane inaczej certyfikatem energetycznym jest dokumentem oceniającym zużycie energii przez budynek. Dokładniej jest to dokument, który mówi, jakie jest zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną i końcową na potrzeby:

 • przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzania budynku,
 • klimatyzacji,
 • wentylacji
 • energii elektrycznej.

Cel świadectwa charakterystyki energetycznej?

Celem świadectwa energetycznego jest ocena jakości użytkowej i wartości rynkowej lokalu lub budynku. Następnie określane są cechy jakości energetycznej budynków, ich lokali mieszkalnych, które z pewnością interesują nabywców, najemców i ich właścicieli. Ostatnim celem jest wyznaczanie trendów dla projektowania nowych budynków oraz termomodernizacji starych budynków na posiadłości bardziej energooszczędne.

W świadectwie energetycznym ujęta jest ocena wielkości zapotrzebowania na energię.

Świadectwo energetyczne stworzone przez Adp-Projekt zawiera:

 • dane dotyczące budynku,
 • zapotrzebowanie energii niezbędnej do ogrzania budynku, ciepłej wody, klimatyzacji i wentylacji,
 • podpowiedzi mające na celu obniżenie i usprawnienie zużytej energii.
swiadectwo-picture-second swiadectwo-blank-second

Świadczenia energetyczne wykonujemy dla wszelkiego rodzaju budynków:

 • jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • lokali mieszkalnych,
 • usługowych, produkcyjnych, biurowych,
 • lokali mieszkalnych,
 • usługowych, produkcyjnych, biurowych,
Realizujemy zlecenia dla osób prywatnych, jak i firm.

Dlaczego warto wybrać firmę ADP Projekt?

 • wystawiamy świadectwa zweryfikowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • nasze świadectwa są pozytywnie weryfikowane przez PINB,
 • realizujemy zlecenia sprawnie i szybko.<

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami domów.